PARODOS

2012

Personalinė Romualdo Balinsko tapybos darbų paroda
“Klausimai-klausymai”

2012-11-29 – 2013-01-03


Pamėnkalnio galerijoje gruodžio mėnesį eksponuojama Romualdo Balinsko tapybos darbų paroda jau antroji šiais metais. Po neilgos pertraukos menininkas Vilniuje pristato tapybos darbų ciklą “Klausimai-klausymai”.

Kai kuriems atsakymams nėra žodžių, nes kai kurie klausimai yra be žodžių. Todėl tapyba. Bežodis dialogas. Klausiu ne tik aš, bet ir vaizdas. Aš jo – jis manęs. Klausiu jo kaip atsiradimo, kuris kreipiasi į mane. Paskui įsiklausymas. Įtampa. Kuris iš mūsų ką sako? Kokio atsako laukia? Klausimas vienas – atsakymų į jį šimtai. Klausimas kitas, vėl – šimtai. Paskui atsakomybė. Atsakymas atviras ir laisvas. Atsirinkti iš aibės vieną, patikėti, paklusti. Klusnumas-klausymas. Be atsakomybės – neklausymas. Taigi: klausimas-klausymas-klausymas(klusnumas) arba negirdėjimas ir neklausymas. Klausimai lyg apsėdimai. Klausymas – kontempliacija, malda. Atsakymas – nušvitimas.
Parodoje nutapyti ir vienas parašytas paveikslas.

Romualdas Balinskas
 
Parodos atidarymas
2012 m. lapkričio mėn. 29 d. (ketvirtadienį), 18 val.

Personalinė Irmos Leščinskaitės tapybos darbų paroda
“Kūrybinės erdvės autonomiškumas”
2012 10 31 - 2012 11 27

Paveikslų teminis branduolys -- erdvės autonomiškumas. Išdaiktintas paveikslas tampa gryna virtualybe – struktūrinamu ir erdvinį pavidalą įgyjančiu kūrybinės vaizduotės raiškos galimybių lauku. Erdvę formuoja tapybinis diskursas – dominavimo ir subordinacijos santykiais susiejamų spalvinių elementų ir formų žaismas. Virtualų paveikslo galimybių lauką užpildančios erdvinės formos skleidžiasi spontaniškai, paklusdamos tik vidinei kūrybinio proceso logikai. Erdvė tampa save organizuojančiu ir įteisinančiu virtualios estetinės tikrovės pradu - meniškai aktualizuota jos reprezentavimo ir egzistavimo forma.
SUSANNE HANGAARD / DANIJA
Mano erotiška vaikystė (Min erotiske barndom)
 
2012-10-02 – 2012-10-27


Pamėnkalnio galerija ir Danijos kultūros institutas spalio mėnesį pristato jaunos menininkės Susanne Hangaard instaliaciją Mano erotiška vaikystė. Parodos įkvėpimas slypi danų poetės Inger Christensen poemoje Sidder på min fornufts lille gren iš pirmojo poezijos rinkinio Šviesa (Lys, 1962). “Esu giliai pamilusi poeziją. Kartais eilės ataidi manyje, sukeldamos patį tyriausią džiaugsmą”, - teigia S. Hangaard, kuriai pasirinkta poema taip pat tapo pirmosios autorinės parodos svarbiausia sudedamąja dalimi.

Parodoje pristatomas kūrinys žaidžia prasminiais klodais, skatina žiūrovo minčių mankštą, mėginant atsakyti į klausimus: ką bendra turi I. Christensen poema su trijų metrų ūgio porceliano lėle?; kaip jos susijusios su autorės vaikystės prisiminimais apie medžio rąstus, tepalinę bei ilgą virvę?; ir t.t.

Kalbėdamas apie menininkės kūrybą kuratorius ir architektas Bettingas Køppe pažymi, jog “paskutinieji S. Hangaard darbai yra vienį novatoriškiausių per pastarąjį dešimtmetį Danijos keramikos scenoje pasirodžiusių projektų.“ Puikiai įvaldžiusi keramikos technikas menininkė savo kūryboje jas laisvai jungia su video medžiaga, kuria instaliacijas. Meninės išraiškos priemonių įvairovė yra būdas kalbėti rūpimais kultūros ir tapatybės klausimais. Referuodama šiuolaikinėje visuomenėje pastebimus moters ir žmogaus sampratos prasminius klodus, praėjusių laikotarpių artefaktus, kultūrų samplaikų ženklus, S. Hangaard dažnai pati tampa pagrindiniu kūrinio subjektu.
Elena Nona Zavadskienė
DAILININKŲ PORTRETAI
2012-09-04 – 2012-09-29

Pamėnkalnio galerijoje rugsėjo mėnesį eksponuojami Elenos Nonos Zavadskienės sukurti dailininkų portretai. Šioje parodoje eksponavimui pasirinkti tik piešti ir tik dailininkų portretai. Dailininkės dirbtuvėje daug tapytų portretų ir didžiulė aktorių, ypač Valstybinio Jaunimo teatro, atvaizdų galerija. Gausioje ir įvairiaspalvėje Elenos Nonos kūryboje, gausu ir koliažų, monotipijų, litografijų, serigrafijų ir kitomis technikomis atliktų kūrinių, bet šioje parodoje tik piešti dailininkų portretai.

Menininkė kolegas piešti pradėjo seniai, pačioje savo kūrybinės karjeros pradžioje. 1966 metų respublikinėje vaizduojamosios dailės parodoje dailininkė eksponavo Vytauto Bačėno (1925-2010) – originalaus lietuviško šrifto autoriaus – portretą. Nors tai buvo Elenos Nonos debiutas, kūrinį, kaip ir kitą ten eksponuotą piešinį, iškart įsigijo Lietuvos dailės muziejus.

Ankstyviausi parodoje 1977 metais sukurti Dalios Kasčiūnaitės, Gražinos Didelytės ir Galinos Petrovos portretai. Tais pat metais nupiešti įspūdingi, neužsimiršę metų eigoje – tapytojų Leopoldo Surgailio, Leono Katino, Jono Čeponio, Marijos Bankauskaitės, Eglės Kučaitės, Gražinos Didelytės portretai.

Elena Nona Zavadskienė – žmogmylė, žmonių charakterių išmanytoja ir kai ji užklausta kalba apie žmogaus esmę, atranda gražių žodžių kiekvieno portretuojamojo apibūdinimui. Paklausta, kodėl nenupiešė vienos žavingos vyresniosios kartos dailininkės portreto, ji nusišypsojus ištarė: „kad ji kaip saulės spindulys, kaip tekantis vanduo – taip lengvai jos nesugriebsi. Žvilgsnis – aštrus, kietas, o šypsena – minkšta. Reikia rasti, kaip tai suderinti viename piešinyje...“

Įvairios piešinio technikos, kurias dailininkė pasirenka, jai padeda geriau atskleisti portretuojamojo charakterį, todėl anglimi nupiešti T. K. Valaitis, M. P. Vilutis, G. Didelytė, A. Žvilius, A. Jacovskytė; sangina – I. Žviliuvienė; J.Bagdonavičiūtė – sangina su tempera, Vyt. Jurkūnas – tušu ir tempera, pastele – J.Čeponio, L.Katino, M. Bankauskaitės, G. Vitartaitės; akrilu - V.Antanavičiaus, spalvotu tušu – D.Kasčiūnaitės portretai.
Menininkei piešinys yra neatsiejama jos kūrybos dalis. Veidus dailininkė piešia nuo tada, kai save prisimena ir kas besikeistų, ką bedarytų – jai tokie piešiniai egzistuoja įvairiais pavidalais, ar tai bus konkrečių žmonių atvaizdai, ar tai vaizduotės personažai, o gal būsimų kompozicijų herojai...
Ramutė Rachlevičiūtė

E.N.Zavadskienė gimė 1943 m., Odesoje (Ukrainoje). 1962 m. baigė Odesos teatrinį dailės technikumą, grimo dailininkės specialybę. Nuo 1970 metų aktyviai dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. E.N.Zavadskienės darbų įsigiję Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos dailės fondas, Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejus, Valstybinis Vilniaus gaono žydų muziejus. Dailininkės darbų yra Kaliningrado meno galerijoje (Rusija) ir Tokijo Tama Art University Museum (Japonija), privačiose kolekcijose Lietuvoje, Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Belgijoje, JAE, Lenkijoje, Izraelyje.

 
Parodos kuratorė Ramutė Rachlevičiūtė
 
Parodos atidarymas 2012 m. rugsėjo 4 d., 18 val.
Shaltmiros manifestai
2012 08 08 - 2012 08 31
 
 
Pamėnkalnio galerija nuo pat atidarymo buvo jaunų menininkų forpostas. Atgaivinant tradiciją rodyti naujausią aktualų meną čia rengiama šiemet VDA grafikos studijas baigusios Eglės Tamulytės – Shaltmiros darbų paroda. Ši jauna menininkė intensyviai tyrinėja kūno, kalbos, gatvės meno ribas, nesislėpdama už padorumo kaukės. Jai nesvetimas antros feminizmo bangos kovingas įkarštis, tačiau rinkdamasi priemonės Shaltmira labiau pasitiki populiarios kultūros žodynu. Asmeniška yra ne tik politiška, bet ir stilinga. Tai reiškia ne politikos estetizavimą, o šiuolaikinio miesto daugiakalbės vertimą į vaizdus ir veiksmus. Tiksliau – komiksų, kūno meno, piešinių, plakatų plitimą į atvirą erdvę. Tai lemia ne tiek monumentalios formos ir graffiti retorika, kiek jų komunikatyvumas, sukeliantis atsakomąją reakciją. Atsidūręs priešais Shaltmiros darbus žiūrovas tampa dalyviu, apsuptu daugybės paraštinių veikėjų.

Shaltmiros darbai įdomūs ne tik savo stilistika, kurios literatūrinis atitikmuo būtų slemo poezija ar manifestas, bet ir siunčiamais pranešimais. Aukštą įtampą atskleidžia kūrinių pavadinimai: “Motinos mazochistės”, “Dominavimas”, “Pandora” “Nusipirk flomasterių, menininke / aš tau gyvai paminklą pastatysiu”. Menininkė nebijo ištempti į dienos šviesą slapstomų geidulių ir perversijų, ji kritiškai preparuoja fasadinę moralę (slepiančią įkalintas dukras rūsiuose) ir tyrinėja seksualumą kaip lyčių kovos lauką. Kaip rašė Robertas Darntonas, “seksas tampa geras apmąstymų objektas ne vien todėl, kad kovoja su moterų išnaudojimu, bet todėl, kad priešinasi išnaudojimui apskritai”. Erotiški Shaltmiros piešiniai yra ne tik vojaristinio malonumo, bet ir pasipriešinimo išnaudojimui forma. Joje susijungia Sophie Calle pažeidžiamumas ir Banksy drąsa, Basquiato spontaniškumas ir Valery Solanas ryžtas.

Autorė savo parodą pavadino "Vaginos atsiprašymai" – “nuoroda į tai, kad dažnai moterys linkusios atsiprašinėti, už tai ką daro, nes tai tarsi visuotinai nepriimtina, reikėtų elgtis santūriau, neišsišokti. Nepridera piešti tabu temų ar apie tai kalbėti”. Vietoje atsiprašymų menininkė pateikia 10 Shaltmiros įsakymų:

1. Neatsiprašinėk už idėjas.
2. Neatsiprašinėk už raišką.
3. Neatsiprašinėk už perversijas.
4. Neatsiprašinėk už nuogybes.
5. Neatsiprašinėk už brutalumą.
6. Neatsiprašinėk už juoką.
7. Neatsiprašinėk už tamsą.
8. Neatsiprašinėk už lavonus.
9. Neatsiprašinėk už geismus.
10. Neatsiprašinėk už buvimą savimi.


Parodos kuratorė Laima Kreivytė

Parodos atidarymas rugpjūčio 8 d., 18.00 val.

Paroda veiks iki rugpjūčio 31 d.
PERFORMATYVUMO PRAKTIKOS: LYTIS IR MENAS
2012 05 28 - 2012 06 03
 
"Performatyvumo praktikos: lytis ir menas" - savaitę trukusios kūrybinės dirbtuvės, kurių dalyviai susipažino su performatyvių praktikų ir lyčių teorijos sąsajomis šiuolaikinio meno kontekste, parengė ir įgyvendino performansą. Buvo kviečiami dalyvauti EHU ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Pagrindinis reikalavimas – domėtis lyčių studijomis ir tyrimais ir/arba šiuolaikiniu menu, aktyvumas ir noras eksperimentuoti.
Užsiėmimai vyko anglų kalba. Tutoriai: Aurora Reinhard ir Laima Kreivytė.

Projekto autorė: Vera Pachaj, EHU.
Kūrybines dirbtuves remia LitPro.
Mare Tralla ir Cooltūristės "Veidu į kitą"
2012-05-21 – 2012-06-16

Kaip keičiasi žvilgsnis sutikus kitą? Mare Tralla ir Cooltūristės žvelgia į kultūrinius, ideologinius ir politinius skirtumus, išryškindamos subjektyvią pasakojimo dimensiją. Estų „Paskutinės relikvijos“ ir lietuvių „Ave, Vita“ filmų herojės fiksuojamos kritiniais gyvenimo momentais. Tai netiesioginė aktorių ir jas stebinčių menininkių akistata ir moters žvilgsnio tyrimas. Pasitelkus tekstą, šviesą, judantį vaizdą ir performansą Tralla ir Cooltūristės brėžia vidinį horizontą. Tai 2011 m. Taline eksponuotos parodos versija, papildyta nauju projektu.
 
Parodos atidarymas gegužės 21 d., 18 val.
Alonas Štelmanas
"Aušros belaukiant"
 
2012-04-24 – 2012-05-18
 
 
Tryliktoje Alono Štelmano personalinėje parodoje pristatoma dvidešimt 2011 metais sukurtų drobių. Šiame kūrybinio įkvėpimo etape menininkas, plėsdamas peizažo žanro galimybes, nuosekliai gilinasi į jausminio vidaus ir išorės pasaulio sankirtas, dabarties epochos pajautimą. Tapytojas „reflektuoja jį supančią terpę rizikuodamas nepatikti publikai, nes retas ištvers aukštą įtampą, sklindančią iš jo drobių ir pastelių atliktų kūrinių,“ – kūrybos charakterį taikliai apibūdina menininkas ir parodų kuratorius prof. Edmundas Saladžius. Peizažuose dominuojantys keli skurdūs elementai skleidžia neramios būties išgyvenimus, iš jausminės gelmės kelia autentiškai patirtas slogaus laukimo akimirkas, vienatvės ir rūstaus šiandienio pasaulio veidus.

Plačiau »
 
 
Parodos kuratorė Irena Mikuličiūtė
 
Fotografijoje - A. Štelmanas "Mes ateiviai", 2011
XXXVI Lietuvos karikatūrų paroda "Moterų ir vyrų (ne)lygybė - karikatūrose"
2012 03 31 - 04 21

Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje kartu su Nacionaline karikatūristų asociacija „Humor Sapiens“ pristato XXXVI Lietuvos karikatūrų parodą „Vienodas užmokestis už vienodą darbą“, kuri vyks Vilniaus Pamėnkalnio galerijoje nuo kovo 31 d. iki balandžio 21 d.
Plačiau »
Sigitos Maslauskaitės tapybos paroda "Atvaizdai"
2012 03 06 - 03 30
 
Sostinės „Pamėnkalnio galerijoje“ kovo mėnesį veiks Sigitos Maslauskaitės paroda „Atvaizdai“, kurioje žiūrovai pamatys naujausius 2010–2012 m. nutapytus paveikslus ir keletą anksčiau sukurtų, viešai nerodytų kūrinių. Parodos pavadinimas remiasi barokinei dailei būdingu suvokimu: informuoti, patraukti dėmesį, sujaudinti, todėl parodoje vyrauja figūriniai didelio formato „atvaizdai“.
Plačiau »
«««  1  2  »»»